Студиски програми

Банкарски менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
FIN 410 Сметководство и ревизија (двегодишни студии) 40 8,00
Предавачи
Горан Петревски