Студиски програми

Дигитална економија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
EBU 590 Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) 1 40 8,00
Предавачи
Калина Треневска Благоева