Студиски програми

Сметководствени и финансиски алатки за деловно одлучување во е-бизнисот


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 570 Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Зорица Божиновска - Лазаревска