Студиски програми

ЕРП системи


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 410 Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) 40 8,00
Предавачи
Калина Треневска Благоева