Студиски програми

Теренска настава


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
EBU TN Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) 3 40 6,00
Предавачи