Студиски програми

Е-бизнис иновации


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
EBU 360 Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) 2 40 8,00
Предавачи
Мијалче Санта