Студиски програми

Теоретска економетрија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5992 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 1 40 9,00
Предавачи