Студиски програми

Напредна економетрија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5996 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 2 40 9,00
Предавачи