Студиски програми

Симулациони методи


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5998 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 2 40 8,00
Предавачи