Студиски програми

Финансиска економетрија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5999 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 3 40 9,00
Предавачи