Студиски програми

Демографски методи


Шифра Студиска програма Часови Кредити
СТМ 5999.1 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 40 8,00
Предавачи