Студиски програми

Банкарски менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
СТМ 5999.6 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 40 9,00
Предавачи
Горан Петревски