Студиски програми

СТМ-Магистерски труд


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ-М Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 4 80 30,00
Предавачи