Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
SHR-UKIM Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 50 2,00
Предавачи