Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
SHR-UKIM Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 50 2,00
Предавачи