Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MBA-UKIM МБА - Менаџмент 2,00
Предавачи