Велес: Август-септемвриска испитна сесија 2017 - На студентите кои полагаат повеќе предмети и им се поклопува терминот за испит, истите можат да ги полагаат во Скопје, согласно објавениот распоред за СкопјеПредмет Датум Час Резултати
Анализа на финансиски извештаи 31.8.2017 14,30
Интерна ревизија 31.8.2017 14,30
Корпоративно финансиско известување 31.8.2017 14,30
Ревизија 31.8.2017 14,30
Сметководствени информациони системи 31.8.2017 14,30
Сметководство на јавниот сектор 31.8.2017 14,30
Управувачко сметководство 31.8.2017 14,30