Велес: Јунска испитна сесија 2017 - На студентите кои полагаат повеќе предмети и им се поклопува терминот за испит, истите можат да ги полагаат во Скопје, согласно објавениот распоред за Јунска сесија, 2017Предмет Датум Час Резултати
Анализа на финансиски извештаи 21.6.2017 14,00
Државно сметководство и сметк. на непрофитни организации 21.6.2017 14,00
Интерна ревизија 21.6.2017 14,00
Корпоративно финансиско известување 21.6.2017 14,00
Меѓународно финансиско известување 21.6.2017 14,00
Ревизија 21.6.2017 14,00
Сметководствени информациони системи 21.6.2017 14,00
Сметководство на јавниот сектор 21.6.2017 14,00
Управувачко сметководство 21.6.2017 14,00
финансиски менаџмент 21.6.2017 14,00