д-р Владимир Филиповски

Позиција Редовни професори
Катедра Економија
Телефон 3286-877
Емаил vladfil@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Среда12:00:00 - 14:00:00
Четврток12:00:00 - 14:00:00

Избран е за доцент на Економскиот факултет во Скопје во 2003 година. Научна преокупација: основи на економијата, финансиски пазари и институции, портфолио менаџмент, економија на транзицијата. Студиски престои: Универзитет во Оклахома - САД, 1991-92; Полска, 1994; Универзитет Хериот-Ват, Единбург, В. Британија, 1995; Државен Универзитет - Аризона, САД, 1996; семинар во Лондон - 1996; семинари во Виена, Австрија, 1997; Торино, Италија, 1997; студиски престои на Универзитетот во Вулверхемптон во 1998 и 1999; и Phare проект за индивидуална мобилност во Грац, Австрија (2000); Семинар за регулативи на хартиите од вредност во Лондон 1996; Семинар на Светската банка за конкурентските предности во Виена, Австрија, 1997; Семинар за пазарот на работна сила во Торино, Италија, 1997. Досега има објавено 30 статии на македонски и 3 на англиски јазик. Објавени книги: "Акционерски капитал" - 1993, "Поимник на современата пазарна економија" -коавторство, 1994, "Економија - микроекономски пристап" - коавторство, 1997 и "Економија - макроекономски пристап" - коавторство, 1998 и "Основи на микроекономијата" - коавторство. Сега е вклучен во проектот за реформи во пензиониот систем на Република Македонија, како и во проектот на PHARE за локално финансирање на мали и средни претпријатија.

Предмет Насоки Степен
Основи на економијата Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Хартии од вредност и портфолио менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој Економски развој и меѓународни финансии Втор циклус студии
Финансиска економетрија Статистички методи за бизнис и економија Втор циклус студии
Портфолио менаџмент Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии

Избран е за доцент на Економскиот факултет во Скопје во 2003 година. Научна преокупација: основи на економијата, финансиски пазари и институции, портфолио менаџмент, економија на транзицијата. Студиски престои: Универзитет во Оклахома - САД, 1991-92; Полска, 1994; Универзитет Хериот-Ват, Единбург, В. Британија, 1995; Државен Универзитет - Аризона, САД, 1996; семинар во Лондон - 1996; семинари во Виена, Австрија, 1997; Торино, Италија, 1997; студиски престои на Универзитетот во Вулверхемптон во 1998 и 1999; и Phare проект за индивидуална мобилност во Грац, Австрија (2000); Семинар за регулативи на хартиите од вредност во Лондон 1996; Семинар на Светската банка за конкурентските предности во Виена, Австрија, 1997; Семинар за пазарот на работна сила во Торино, Италија, 1997. Досега има објавено 30 статии на македонски и 3 на англиски јазик. Објавени книги: "Акционерски капитал" - 1993, "Поимник на современата пазарна економија" -коавторство, 1994, "Економија - микроекономски пристап" - коавторство, 1997 и "Економија - макроекономски пристап" - коавторство, 1998 и "Основи на микроекономијата" - коавторство. Сега е вклучен во проектот за реформи во пензиониот систем на Република Македонија, како и во проектот на PHARE за локално финансирање на мали и средни претпријатија.