iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

News

Конкурс за запишување студенти на Трет циклус-Докторски студии

 Почитувани, Ве известуваме дека денес, на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за…

Резултати Јунска испитна сесија 2020

Резултати од испитот по предметот Основи на маркетинг одржан на ден 23.06.2020 ЛИНКРезултати од испитот…

Конкурс ПРВ Циклус студии 2020/2021

К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на…