fbpx

Департман меѓународна трговија

Раководител: проф. д-р Катерина Тошевска-Трпчевска

Секретар: асист. м-р Љубен Коцев

Надворешна трговија –  студиска програма 2017/2018

Наставна програма 2021/2022 ↓

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.