Најавување во е-Индекс

Студентите од прв циклус студии запишани пред учебната 2012/2013 година и втор циклус студии запишани пред 2013/2014 година имаат увид во својот електонски индекс on-line на следниов ЛИНК

Најавување:

  • user name – број на индекс
  • password – матичен број (за прв циклус) ; татково име (за втор циклус)

За евентуални прашања/проблеми при on-line пријавувањето може да се обратите на маил: valentina@eccf.ukim.edu.mk.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.