fbpx

м-р Ирена Богоевска Гаврилова
Асистент

Катедра - Маркетинг

irena.bogoevska.gavrilova@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 12 -14h
Петок: 12 - 14h

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.