м-р Јасна Тоновска
Асистент

Катедра - Надворешна трговија

jasna.tonovska@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11 -13h
Петок: 11 - 13h

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.