д-р Тихона Божиновска
Асистент

Катедра за Менаџмент

tihona@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:

Вторник: 10 -12h

Среда: 13 - 15h

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.