fbpx

д-р Димитар Јовевски

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

dimitar.jovevski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-911

Приемно време:
Понеделник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

Роден на 20.07.1983 во Скопје, Р. Македонија.

Во октомври 2002 година се запишува на Економскиот Факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј на департманот менаџмент. Во шестиот семестар заминува на FONTYS University of Applied Science, во Ајндховен, Холандија, каде што во јануари 2007 дипломира.

Во декември 2007 е избран за помлад асистент на група предмети на департманот по Е Бизнис. Во моментов е запишан на последипломските студии по Е-бизнис менаџмент преку учење од далечина.

ПредметНасокиСтепен
Интернет маркетингМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Е-бизнисПрв циклус студии
Методи на продажбаМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.