fbpx

д-р Димитар Јовевски

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

dimitar.jovevski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-911

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:
Понеделник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 10:00:00 – 12:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.