fbpx

д-р Елена Наумовска

Вонреден професор

Катедра за Финансии

elenan@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-896

Приемно време:

Вторник 11:00:00 – 14:00:00

Четврток 11:00:00 – 14:00:00

ПредметНасокиСтепен
Банки и банкарски системиМонетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии)Втор циклус студии
Небанкарски финансиски институцииМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.