д-р Игор Ивановски

Вонреден професор

Катедра за Математика и статистика

igor.ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-836

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 10:00 – 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.