д-р Кирил Јовановски

Вонреден професор

Катедра за Финансии

kiril.jovanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-886

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11:00 – 13:00
Четврток: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.