fbpx

д-р Марина Мијоска Белшоска

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

marina.mijoskabelsoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-909

Приемно време:

Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 10:00 – 12:00

Марина Мијоска Белшоска е вонреден професор на катедрата за е-бизнис, на Економскиот факултет – Скопје, Св. Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје. Автор е и коавтор на повеќе од 50 трудови презентирани на меѓународни конференции и објавени во научни списанија. Учествувала во повеќе меѓународни проекти од областа на развојот на информатичкото општество и информатичката технологија. Остварила неколку студиски престои на странски универзитети: Универзитет “La Sapienza”, Рим, Италија; Fontys University for professional education, Ајндховен, Холандија; Universite Paris 1, Pantheon-Sorbone, Institute D’Administration Des Entreprises De Paris – IAE, Париз, Франција;  Универзитет во Белград, Србија; University of Iceland, Рејкјавик, Исланд и др. Нејзините истражувачки интереси вклучуваат дигитална трансформација, дигитални технологии, прифаќање и дифузија на технологии, е-влада, наука за податоци, технолошки иновации и др.

Предмети:

Насоки

Степен

Менаџмент на бизнис процеси

 

Прв циклус на студии

Аналитика на бизнис податоци

 

Прв циклус на студии

Дизајнирање на бизнис процеси

 

Втор циклус на студии

Е-Влада

 

Втор циклус на студии

  1. Mijoska Marina, Levkov Nikola, (2015), Business Process Orientation Construct Analysis in Companies in the Republic of Macedonia, Proceedings of 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 25-29 May, Opatija, pp.1829-1835
  2. Trenevska Blagoeva, K., and Mijoska, M. (2016), User Adoption Analysis of the E-Government Services in the Republic of Macedonia with Technology Acceptance Model (TAM), Proceedings of selected papers of the 35th International conference on Organizational Science Development, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences , Portoroz, Slovenia, pp. 202-213
  3. Trenevska Blagoeva, K. and Mijoska, M. (2017), Determinants of mobile internet usage and opportunities for m-marketing among youth in the Republic of Macedonia, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science -IJMBS, Vol. 3, No. 4, pp.60-66.
  4. Trenevska Blagoeva, K. and Mijoska Belsoska, M (2018), Assessment of websites quality of the Ministries of the Republic of Macedonia, International journal – Knowledge, Vol. 26, No 1, pp. 287 – 294
  5. Mijoska Belsoska, M., Trpkova-Nestorovska, M and Trenevska Blagoeva, K. (2019), Predicting consumer intention to use mobile banking services in North Macedonia, Book of abstracts of the 8th international M-Sphere conference of multidisciplinarity in business and science, M-Sphere – Association for Multidisciplinarity in Business and Society and Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia, 24-26 October, 2019, 41
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.