д-р Марина Мијоска Белшоска

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

marina.mijoskabelsoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-909

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 10:00 – 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.