д-р Марија Трпкова - Несторовска

Вонреден професор

Катедра за Математика и статистика

marija.trpkova-nestorovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-919

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 09:00 – 13:00
Петок: 09:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.