д-р Мијалче Санта

Вонреден професор

Катедра за Е-бизнис

mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 857

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:

Понеделник 08.15 – 10.15 часот
Вторник 08.15 – 09.15 часот
Среда 08.15 – 09.15 часот

Во договор со студентите, закажување на mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.