д-р Никола Левков

Вонреден професор

Катедра за Менаџмент

nikola.levkov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-841

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник 12:00:00 – 14:00:00

Среда 12:00:00 – 14:00:00

Четврток 10:00:00 – 12:00:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.