fbpx

 

д-р Сузана Макрешанска Младеновска

Вонреден професор

Катедра за Финанссии 

suzana.makresanska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 863

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Приемно време:

Понеделник 10:00 – 12:00

Вторник 10:00:00 – 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.