fbpx

м-р Ѓунтер Мерџан
Асистент

Катедра за Економија

gjunter.merdzan@eccf.ukim.edu.mk

Ѓунтер Мерџан е роден во 1994 година во Битола. Основното и средното образование ги завршил во Ресен. На Економскиот факултет – Скопје, на департманот по економија, дипломирал како најдобар студент на генерацијата дипломирани во академската 2016/2017 година со остварен просечен успех од 9,94. Во 2017 година се запишал на втор циклус на студии на Економскиот факултет – Скопје на студимот по “Економски развој и меѓународни финансии”. Од 2017 година работи како демонстратор на Катедрата за економија на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Во текот на факултетското образование има добиено награди за извонредни остварувања во образовниот процес од Економскиот факултет – Скопје. Од страна на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје е награден со Златник со ликот на светите Кирил и Методиј за најдобро дипломиран студент во академската 2016/2017 година.

Моментално работи на својот магистерски труд под наслов: “Влијанието на четвртата индустриска револуција врз продуктивноста на трудот”. Предмет на оваа магистерска теза е детално истражување на “парадоксот на продуктивноста” со која се соочува глобалната економија, придружено со разработка на процесот на четвртата индустриска револуција, односно почетокот на една нова ера или силен процес на трансформација која радикално ќе ги промени нашите животи, начини на работа и односи.

Исто така, моментално е одговорен за изведување вежби, остварување консултации со студентите во рамките на Kатедрата за економија. Врши научно-истражувачка работа, пишува трудови и статии во областите на технологијата и економскиот развој за различни меѓународни научни списанија и конференции. Член е на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и на Факултетското студентско собрание на Економскиот факултет – Скопје. Во рамките на овие студентски тела е иницијатор и организатор на одредени проекти и настани.

На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на звање како и рецензенскиот извештај.

 • Trenovski, B., Tashevska, B., Kozheski, K. & Merdzan, G., 2019. The Link between Productivity and Labor Compensation in Selected Central and Southeast European Countries. Banja Luka, 7thREDETE Conference: Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition
 • Треновски, Б. & Мерџан, Ѓ., 2019. Исламската економија како алтернативен пристап во справување со финансиските кризи во иднина. Годишник на Економски факултет – Скопје, стр. 291-313.
 • Trenovski, B., Trpkova-Nestorovska, M., Merdzan, G. & Kozheski, K., 2019. Labour Market in Terms of the Fourth Industrial Revolution. Prilep, Digital Transformation of the Economy andSociety: Shaping the Future.
 • Trenovski, B., Merdzan, G. & Kozheski, K., 2019. Islamic Finance Tools as an Alternative to Prevent Future Global Crises. Istanbul, International Congress of Management, Economy, and

Форуми:

 • II Македонско-германски форум “Градиме мостови – политики и економија” одржан на 5 Октомври 2018 година во Скопје, организиран од Фондацијата Конрад Аденауер во соработка со Институтот за општествени истражувања “MK91”.

Награди:

 • Добиено признание за најдобар студент на генерацијата дипломирани во академската 2016/2017 година;
 • Добиен Златник со ликот на светите Кирил и Методиј за најдобро дипломиран студент во академската 2016/2017 година;
 • Наградата “26 Јули” за најдобар студент во академската 2016/2017 година од средствата од Фондацијата “Франк Манинг”;
 • Добиени награди за извонредни остварувања во образовниот процес и остварен успех од 10,00 во студирањето во учебната 2014/15 и 2015/16 година;
 • Добиена пофалница за освоено II место на Конкурсот на тема “ЕУ – Динамичен фактор во глобалната економија” организиран од Центарот за податоци и информации за ЕУ (ЕУи) при Економскиот Факултет – Скопје.

Иницијативи:

 • Ко-основач на YEM порталот. YEM всушност претставува платформа преку која младите економисти добиваат можност за споделување на своите мисли и идеи, кои преточени во научни статии, анализи и истражувања ќе бидат споделени со јавноста.

Членства:

 • Член на Универзитетско студентско собрание на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје;
 • Член на Факултетско студентско собрание на Економски факултет – Скопје.

Семинари:

 • Обука за обучувачи, организиран помеѓу 19-27 Август 2019 година во Истанбул / Ескишехир во соработка со Министерството за национално образование на Република Турција, Генералната дирекција за обука на наставници и развој и Претседателството на турците во странство и сродните заедници (YTB);
 • Третиот билатерален бугарско-македонски младински семинар со наслов “Shaping Our Common Future”, организиран помеѓу 26-29 Септември 2018 година во Сандански / БУГАРИЈА во соработка со Институтот за економска политика, Фондацијата Hanns Seidel и Институтот за општествени истражувања (МК91).
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.