д-р Маријана Цветаноска
Доцент

Катедра за Економија

marijana.cvetanoska@eccf.ukim.edu.mk

+389 (0)2 3286

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 10:00 -12:00
Вторник: 10:00 - 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.