д-р Љубен Коцев
Доцент

Катедра за Надворешна трговија

ljuben.kocev@eccf.ukim.edu.mk

+389 (0)2 3286 861

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Среда: 13:00 - 15:00 ч.
Четврток: 13:00 - 15:00 ч.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.