fbpx

д-р Љубен Коцев
Доцент

Катедра за Надворешна трговија

ljuben.kocev@eccf.ukim.edu.mk

+389 (0)2 3286 861

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 11:00 -13:00
Среда: 11:00 - 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.