Ирена Богоевска Гаврилова

м-р Ирена Богоевска Гаврилова
Асистент

Катедра - Маркетинг

irena.bogoevska.gavrilova@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 12:00 - 14:00ч.
Четврток: 10:00 - 12:00ч.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.