fbpx

Кодови за вежби – Основи на сметководство / Microsoft Teams

Вежби Основи на сметководство – Група 1, 2 и 3 pgzyzgc
Вежби Основи на сметководство – Група 4, 5 и 8 j00tpi5
Вежби Основи на сметководство – Група 6, 7 и 9 uuy23w2

Кодови за предавање – Microsoft Teams

Предмети зимски семестарMicrosoft Teams – кодови
Аналитика на бизнис податоциremdc9z
Англиски јазик 1uz2odgs
Аграрна политикаfrvajmy
Бази на податоци639sb8b
Банкарски менаџментrckpnf6
Бизнис логистикаb427out
Деловна етикаmwoqqh4
Демографијаtjn3waa
Дигитална економијаueptvre
Државно сметководство и сметководство на непрофитни организацииvgxcnwo
Европски економски интеграцииyvchm2a
Економетријаlnkki13
Економија на инвестиции7gh1zt6
Економија на јавниот сектор7eq4fec
Економика на Македонија4mjphsu
Економски раст и развојgs7fsi7
ЕРП системиx74rvc5
Индустриска политикаk38h1cy
Интегрирани маркетинг комуникацииi2rnpcn
Јавни финансииo4abaek
Квантитативни методи во финансииdzgad0k
Корпоративно финансиско известувањеjjduvds
Лични финансииoeuenhs
Макроекономијаb2tvweb
Маркетинг истражувањеsd2xak4
Маркетинг менаџментacdwwow
Математика за економисти – проф. д-р Виолета Цветскоскаm7aqxu2
Математика за економисти – проф. д-р Игор Ивановскиhkn01h1
Меѓународен маркетингkh1jm02
Меѓународен менаџментicumh9i
Меѓународни организации и интеграции13ptn0p
Меѓународни трговски трансакцииohvrd5r
Меѓународни финансии
7lqnv6g
Менаџмент информациони системиm5jdyo9
Менаџмент на човечки ресурсиc8nkc5f
Методи на макроекономската анализаaxuh0wv
Микроекономијаv51sg0w
Монетарна и фискална политика во ЕУ1iw4800
Надворешна трговијаiw43y6g
Национални сметкиunigffr
Однесување на потрошувачитеaj99dmr
Оперативен менаџмент6odzuf4
Операциони истражувањаup55e48
Основи на економијата – I група проф. д-р Трпескиej6cy0h
Основи на економијата – II група проф. д-р Филиповскиmj3eru0
Основи на Маркетингfq4eifp
Основи на менаџмент – проф. д-р Леонид Наковkwftljt
Основи на менаџмент – проф. д-р Стојан Дебарлиев39s6muo
Основи на сметководство – проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревскаbrv0rsl
Основи на сметководство – проф. д-р Марина Трпеска r7a1fte
Системска анализа и дизајн на информациски системиomu7sjy
Сметководствени информациони системиbzxxdia
Статистичка контрола на квалитет27a1p0o
Стратегиски менаџментffiuw7t
Теорија на организацијаpucg8t6
Трговско правоxlcxwgi
Управување со производот22x27ua
Финансиски менаџмент – проф. д-р Александар Наумоскиw6vkkin
Финансиски менаџмент – проф. д-р Сашо Арсовez401vy
Финансиско сметководствоf6n05jl

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.