fbpx

Департман Маркетинг

Раководител: проф. д-р Анита Циунова-Шулеска

Секретар: проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска

Маркетинг – студиска програма 2022/2023

Наставна програма 2017/2018 ↓

Водичот за студирање во 2019/20 година може да го симнете на следниов ЛИНК

Водичот за студирање во 2017/18 година може да го симнете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.