fbpx
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за изменување на одлуката за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Економскиот факултет – Скопје, кои ќе се одржат на ден 15.11.2021 г. Одлука за изменување на одлуката за распишување на избори 
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на претседател и членови на факултетското студентско собрание на Економскиот факултет – Скопје, кои ќе се одржат на ден 15.11.2021 г. Одлука за избори на претседател и членови на студентско собрание Со почит, Економски 
Read more
Согласно  Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии  за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2021/2022 година, донесена од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Скопје и Интерниот 
Read more
Уписот на трет циклус ќе се врши во деновите 25.10. – 3.11.2021 година, во Службата за трет циклус од 11,00 часот до 14,00 часот. При уписот потребно е примените  кандидати да ги приложат следниве документи: Сите документи во оригинал или фотокопија заверена на нотар, кои 
Read more
Почитувани, Ве информираме дека дополнителната годишна конференција за втори, четврти и шести семестар, ќе се реализира во текот на месец ноември 2021 година. За таа цел, потребно е пријавите за учество на годишната конференција од Вашата студиска програма да ги доставите до службата за трет 
Read more
Врз основа на одредбите од Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии  за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2021/2022 година, донесена од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете ранг листата на студенти чие родителско право го врши само еден родител и кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година Ранг листа на студенти 
Read more
Распоредот за настава во зимскиот семестар за втор циклус студии, 2021/2022 можете да го погледнете на следните линкови: Упаства: Упатство за Microsoft Teams за е-настава на Економски Факултет – Скопје Упатство за техничко подесување за онлајн полагање Распоред: MBA in Strategic Human Resource Management Корпоративен 
Read more
Почитувани, Во прилог следи финалната листа на кандидатите кои се пријавиле за упис во првиот уписен рок на Втор циклус студии при Економскиот факултет – Скопје, согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2021-2022 година.   Финална листа 2021 – Прв уписен рок 
Read more
Почитувани, подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите Microsoft teams и iLearn од предметите во зимскиот семестар 2021/2022 на кои ќе се одржува наставата. На следниот линк можете да ги погледнете предметите од iLearn платформата и воедно да се приклучите со исиот код од 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.