fbpx

iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Borche Trenovski, Phd

Associate Professor

Chair of Economics

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 887

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Office hours:
 from  to  o’clock
 from  to  o’clock

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.