iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Igor Ivanovski, PhD

Associate Professor

Chair of Mathematics and Statistics

igor.ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-836

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office Hours:
Monday: 10:00 – 12:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.