fbpx

iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

E - Business Programme

Head of Chair: Prof. Lidija Pulevska Ivanovska, PhD

Secretary of Chair: Prof. Marina Mijoska Belshoska, PhD

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.