Отворен ден на Економски факултет -Скопје, УКИМ

е-настан

Драги матуранти, наши идни студенти, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, на 18 и 19 август организира „Отворен ден на УКИМ“. Настанот ќе се одржи online преку платформата Microsoft Teams. Видеконференциската сесија со Економски факултет-Скопје ќе се одржи на 18 август, 10 – 12 часот.