Процедури за мобилност на студенти и наставен кадар

Процедури за мобилност на студенти и наставен кадар

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.