Библиотека

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Јордана Драгоманова
 Раководител 
3 286 908jordana.dragomanova@eccf.ukim.edu.mk
Валентина Митрова
 Книжничар 
3 286 898valentina.mitrova@eccf.ukim.edu.mk 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.