fbpx

Библиотека

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Јордана Драгоманова
– Раководител –

3 286 908

jordana@eccf.ukim.edu.mk

Снежана Василевска
– Библиотекар –

3 286 889

snezanav@eccf.ukim.edu.mk

Љубе Јовановски
– Библиотекар –

3 286 926

 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.