24.06.2024 Бизнис етика / Деловна етика Единствен пазар на ЕУ Економика на Македонија / Применета економија Менаџмент на финансиски институции Развој на економската мисла Стратегиски менаџмент   20.06.2024 Вовед во економија на животната средина – проф. Пеце Н. Вовед во економија на животната средина – 
Read more
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС  27.5.2024 до 30.5.2024 год.  СОГЛАСНО АКАДЕМСКИОТ  КАЛЕНДАР НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА 2023/2024 АКАДЕМСКА ГОДИНА https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Akademski_kalendar_na_Shkola_za_doktorski_studii_2023-2024.pdf   ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД  3.6.2024 до 5.7.2024 ГОДИНА.  СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВО ПЕРИОДОТ ОД  27.5.2024 до 
Read more
Почитувани, Пријавувањето на испити за Jунска(втора) испитна сесија започнува на 20.5.2024 година и ќе трае до 27.5.2024 година. Испитите што ќе ги полагате во Јунска (втора) испитна сесија задолжително  треба да ги пријавите online преку Вашиот профил на iknow. Доколку имате технички проблеми при логирањето 
Read more
31.05.2024 Дигитални иновации Економска статистика Основи на е-бизнис Проект менаџмент Управување со маркетинг канали   30.05.2024 Анализа на финансиски извештаи Вовед во економија на животна средина- проф. Пеце Н. Вовед во економија на животна средина- проф. Борче Т. Деловно комуницирање / Бизнис комуникации Државна регулација 
Read more
Им посакуваме добредојде на студенти! Студентите кои тековно студираат на прв циклус на студии или на постдипломски студии на високообразовните институции во Република Северна Македонија и во странство, може да поднесат пријава за вршење практична работа од областа на економијата, правото и информатичките науки, и 
Read more
Реплек, во рамки на Програмата за практиканство, објавува Повик за пријавување за летна практична обука со можност за вработување. Програмата вклучува од еден до три месеци практикантска работа, учење од професионалци – експерти во областа, учење на процесите и вклучување во секојдневните активности во работењето. 
Read more
Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија, како и афирмација на млади и стручни кадри, Агенцијата за супервизија на осигурување доделува годишна награда за 2024 година за истражувачки 
Read more
Врз основа на Мемпрандумот за деловно-техничка соработка помеѓу Економски факултет-Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и Царинската управа  на Р.С.Македонија, Царинската управа објавува повик за пријавување на практиканти заинтересирани за посетување на студентска пракса. Студентската пракса ќе се одвива во месеците јули и август, 
Read more
Услови за аплицирање: Студентот да биде 3-та или 4-та година на студии од прв циклус или студент од втор циклус студии. Студентот да има средно – високо познавање на англиски јазик. Студентот да има познавање на компјутерски вештини – Microsoft Office. Времетраење на пракса: Практикантот 
Read more
09.04.2024 Дигитални иновации Економска статистика Основи на Е-бизнис Проект менаџмент Управување со маркетинг канали Управувачко сметководство 2   08.04.2024 Анализа на финансиски извештаи Вовед во економија на животната средина – проф. Пеце Н. Вовед во економија на животната средина – проф. Борче Т. Деловно комуницирање 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.