fbpx

Оддeление за студентски прашања

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Валентина Ганзовска
– Раководител –

3 286 831

 valentina@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска
– Референт – Прв циклус

3 286 924

 anetav@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска
– Референт – Прв циклус

3 286 922

viki@eccf.ukim.edu.mk

Иванка Поповска
– Референт – Прв циклус

3 286 923

 ivanka@eccf.ukim.edu.mk

Соња Тренчевска
– Референт – Прв циклус

3 286 925

 sonjat@eccf.ukim.edu.mk

Маја Марковиќ-Андов
– Референт – Втор и трет циклус

3 286 829

maja.markovic@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.