Секретар

Секретар

Име и Презиме

Телефонски број

Е – адреса

Душко Костадинов

3 286 825

dusko.kostadinov@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.