Технички кадар

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Новица Пешевски
 Одржувач на објект 
3 286 853 
Здравко Јанковиќ
 Чувар 
3 286 894 
Богослав Николовски
Чувар 
3 286 894 
Симе Ташевски
 Чувар 
3 286 894 
Габриела Антевска3 286 895 
Дијана Јосифовска3 286 895 
Даниела Патрова3 286 895 
Сузана Столевска3 286 895 
Сузана Ковачевска3 286 895 
Билјана Богеска3 286 895 
Јадранка Велковска3 286 895 
Нина Нуцеска3 286 895 
Јасмина Милкиќ Петреска3 286 895 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.